หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : โทร.02-412-3284 โทรสาร 02-864-9328
วาดโดยนายวันเฉลิม รักชอบธรรม
วาดโดยนายวันเฉลิม รักชอบธรรม
thumbsup.gif
thumbups.gif
ผู้ประสานงาน

โรงเรียนเครือข่าย

รายงานฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวเด็กและเยาวชน
ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
หลักการเปิดบัญชี
โรงเรียนเครือข่าย 2551

โรงเรียนที่เข้าร่วมทุกภาค

ภาคกลาง
ภาคใต้
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก

โรงเรียนต้นแบบ

ภาคใต้
แจกเอกสาร
Online Nursing Degree
จำนวนผู้เข้าชม web site
1 มิ.ย.2551
 
วาดโดยนายวันเฉลิม รักชอบธรรม
วาดโดยนายวันเฉลิม รักชอบธรรม
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
----------------------------------------------------------

1. ประกาศ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมสานฝันสู่ชุมชน
              ***ส่งมาทาง E-mail sinloyma@gmail.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2. บทความอาจารย์อุษา รัตนโอฬาร เรื่อง "ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อสังคมไทย"

----------------------------------------------------------

             กำหนดการเข้าค่ายกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาวชนไทย
 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2553  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
              

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 กำหนดการอย่างระเอียด พิธีเปิด และปฏิญาณตน    
               วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2553

           
ดาวน์โหลด
คู่มือการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาวชนไทย
 
คู่มือการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาวชนไทย
   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ หัวหน้าโครงการ 081-667-6868
          ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ผู้ดำเนินโครงการ 086-308-3962
          รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ดำเนินโครงการ 081-826-3932
 
<:: เป็นการศึกษาหารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม กับการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ ::>
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
   
   
   
   
 
         
         
         
 
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาสามัคคี)
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดสนามไชย
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวิชชานารี
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
     
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านราโมง
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
     
                             
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ
วันที่18 ธันวาคม พ.ศ.2550
ณ MCC HALL ชั้น 4เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
สามัคคีดบำรุงวิทยา
หนองขอนวิทยา
กะทู้วิทยา
                             
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
ณ ห้องประชุมกันตัง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเศก
                             
ประมวลภาพประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม "ระดับประเทศ"
ณ อิมแพ็คเมืองธานี วันที่ 4 กันยายน 2549
                             
ข่าวเด่นวันนี้
                             
   
     
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932   โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : sinloyma@gmail.com , nunrada@hotmail.com

ติดต่อ webmaster : nunrada@gmail.com